Marko Bahor

2019

Mentor

Metoriranec: 

Področje dela:

Marko Bahor je 45 let star magister strojništva in magister organizacije in poslovodenja. Več let je delal na komercialnem področju v industriji kabelskih snopov za avtomobilsko industrijo in industrijo bele tehnike. Zadnjih pet let je zaposlen v podjetju RIKO d.o.o. kot projektni vodja na področju ekološkega inženiringa.

 

Marko Bahor is 45-year-old Master of Science in mechanical engineering and Master of business administration. He has been working several years as commercial manager in the field of wire harness for automotive and home appliance industry. Last five years he is working as project manager in company RIKO d.o.o. in the field of ecology engineering