Marjeta Cevc

2019

Mentor

Metoriranec:

Področje dela:

Marjeta Cevc je od leta 2010 dalje zaposlena na BIC Ljubljana, v okviru katerega deluje tudi Višja strokovna šola in Marjeta Cevc tako že vrsto let na študente Gostinstva in turizma prenaša svoje bogato znanje gostinstva. Pred tem je daljše obdobje poučevala tudi dijake in odrasle udeležence izobraževanj na Srednji šoli za gostinstvo in turizem v Ljubljani. Tako je na področju šolstva opravljala in opravlja različna področja dela, od strokovne učiteljice za področje kuharstva, predavateljice, inštruktorice, organizatorice praktičnega izobraževanja za študente. V času dela na pedagoškem področju je bila mentorica številnim dijakom in študentom na tekmovanjih nacionalnega in mednarodnega nivoja, v okviru katerih so študenti prejeli številne nagrade. Je tudi mentorica in so-mentorica številnim diplomskim, seminarskim in projektnim nalogam. Je avtorica strokovnih člankov in članica strokovnih komisij na nacionalnih in mednarodnih tekmovanjih s področja gostinstva (Gostinsko turistični zbor Slovenije, tekmovanja v okviru Evropskega združenja hotelirskih in turističnih šol (AEHT), Euroskills …). 

Svoje delovne izkušnje pa ni pridobivala le v šolstvu, pridobivala jih je tudi v neposrednem delovnem okolju, v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani na različnih delovnih mestih v OE Bolniška prehrana in dietoterapija.

Marjeta Cevc has been working at BIC Ljubljana since 2010. She is an expert in the field of gastronomy and culinary art. She has been teaching students of Hospitality and Tourism at Vocational College of BIC Ljubljana. Before coming to BIC Ljubljana, she had been a teacher for a long period at the Secondary School for Catering and Tourism in Ljubljana, where she had taught students at secondary level of education as well as adult learners. In the field of education, she has been very active in various areas of work. She has been a teacher in the field of cooking, culinary art at secondary and tertiary levels of education, a lecturer, an instructor and an organizer of practical training for students. She has been a mentor to many secondary and tertiary level students in competitions at national and international levels.

Her students have received numerous awards. She has also been a mentor and co-mentor to numerous students working on their thesis diplomas, seminar papers and project work. Marjeta Cevc is also the author of professional articles and is a member of expert committees at national and international competitions in the field of cooking (Hospitality and Tourism Assembly of Slovenia, competition within the European Association of Hotel and Tourism Schools (AEHT), Euroskills …). She has not gained her work experience only in the field of education; she was employed at the Faculty of Medicine UL, holding various positions within the Department of Hospital Diet and Dietotherapy.