Luka Škoda

2017

Referenca
Področje dela: Raziskovalna naloga
Prejemnik REFERENCE 2017

Področje dela: Raziskovalna naloga – Sodelovanje varnostnih služb Balkana v času migracijske krize v zoperstavljanju terorizmu

Predstavitev prejemnika priznanja:

Ime mi je Luka Škoda, sem 23 letni študent podiplomskega študija mednarodnih odnosov na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. V vseh letih študija sem razvil posebno zanimanje za zunanjo politiko, diplomacijo, mednarodno upravljanje konfliktov ter posledice teh konfliktov, predvsem pa me navdihuje povezava le-tega z dogajanjem na Bližnjem vzhodu. Tekom študija sem bil aktiven v raznih klubih in društvih, delovne izkušnje pa sem poleg poletnega dela pridobival tudi v Mednarodnem centru za promocijo podjetništva ter na Protokolu Republike Slovenije. Sem zelo komunikativen, rad potujem, se ukvarjam s športom ter preživljam čas v družbi družine in prijateljev.

My name is Luka Škoda, I am a 23-year old Master’s student of International Relations at the Faculty of Social Sciences in Ljubljana. In all my years at the Faculty I have developed strong interest for foreign policy, diplomacy, international conflict management and the consequences of these conflicts, especially regarding the ongoing in the Middle East. During my studies I was active in several clubs and associations, whereas gathering working experience was mostly done during summer jobs, at the International Centre for Promotion of Enterprises and at the Protocol of the Republic of Slovenia. I am very communicative, I love to travel, do sports and spend time with family and friends.