Gregor Mihelič

Prejemnik priznanja REFERENCA 2015

Praktično delo
Sodelovanje na projektu: »Organizacija in izvedba svečanih pogostitev z 12.000 obroki
Mentor:

Gregor Mihelič, diplomant Fakultete za organizacijske vede Kranj ter Višje šole za gostinstvo in turizem Bled, je predlagan s strani podjetja Vivo d.o.o. za prejemnika Reference za odlično izpeljavo projekta »Organizacija in izvedba svečanih pogostitev z 12.000 obroki«.

Gregor je pod mentorstvom odlično izpeljal projekt svečanih pogostitev vse od začetka projekta do samega zaključka. Sodeloval je pri snovanju projekta ter organizacijskih sestankih z naročnikom, organiziral postavitev projekta, vodil osebje za pripravo in izvedbo, pripravil plan izbora inventarja, izvedel pogostitve z vodenjem na projektu ter uspešno zaključil projekt z vsemi potrebnimi popisi in zaključki z odliko.


Gregor Mihelič, a graduate of the Faculty of Organisational Sciences Kranj and the Hospitality and Tourism College Bled, is proposed by the company Vivo Catering as a recipient of the Referenca award for the excellent implementation of the project “Organization and realization of festive banquets 37 with 12,000 meals.”

Under the supervision, Gregor executed the project of gala dinners excellently, since the beginning of the project to the very conclusion. He participated in the formation of the project and organizational meetings with the client, was a leader of a project team for the preparation and implementation, he planned the selection of inventory, carried out the banquet with catering management and successfully completed the project with all the necessary descriptions and conclusions with honors.