Ana Faganel

Prejemnik Referenca 2015

Delo na različnih zahtevnih projektih.
Mentor

Ana je hitro učeča sodelavka, ki svoje delo izvaja hitro, vestno in korektno, tudi na zahtevnih projektih.

Pri svojem delu je samostojna, znanje pa pridobiva tudi samoiniciativno. Ni ji težko prevzemati dodatnih nalog in zadolžitev.


Ana is a fast learning colleague, her work is carried out diligently and quickly, even on complex projects. She is independant and creative in her work. She gladly take over additional tasks and responsibilities.