Prof. ddr. Matjaž Mulej,

2016

Ambassador of Knowledge
Professor of Systems and Innovation Theory at the University of Maribor, Honorary Member
Faculty of Economics and Business,
Year receipt of recognition 2016

Prof. ddr. Matjaž MULEJ, 1941, je doktor ekonomskih znanosti (s področja teorije sistemov) in doktor menedžmentskih znanosti (s področja inovacijskega menedžmenta), zaslužni profesor teorije sistemov in inovacij. Deluje na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Je avtor dialektične teorije sistemov in teorije inovativnega poslovanja (za tranzicijske razmere).

Objavljal je v  več kot 40 deželah in služboval v šestih. Objavil in uredil je preko 60 knjig in zbornikov. Petnajst semestrov bil je gostujoči profesor in raziskovalec na univerzah v tujini, med drugim na Cornell U., ZDA. Je član treh mednarodnih akademij znanosti in umetnosti (Salzburg, Pariz, Dunaj), v eni od njih je predsednik (za sistemske in kibernetske znanosti). Do aprila 2010 je bil predsednik IFSR.

 

Prof. ddr. Matjaž Mulej, 1941, has a PhD in economic sciences (system theory) and management sciences (innovation management). Through his research he earned the title professor emeritus for system theory and inovation. Ddr. Mulej now works at the Faculty of Economics and Business in Maribor. He’s the author of the dialectic theory of systems and inovative business theory (for an economy in transition). He has published in more than 40 countries and conducted research in six. Ddr. Mulej published and edited more than 60 books and journals. He worked as a visiting scholar and researcher at universities abroad, including Cornell U., USA. Ddr. Mulej is a member of three international science and art academies (Salzburg, Paris, Vienna). Up till 2010 he was the president of IFSR.